Other Association

 • MDH Pvt. Ltd. (Kirti Nagar – New Delhi)
 • MDH Pvt. Ltd. (Gurgaon, Faridabad, Kundli – Haryana)
 • MDH Pvt. Ltd. (Nagaur – Rajasthan)
 • Mata Chanan Devi Hospital (Janakpuri – New Delhi)
 • M.D.H. International School (Janakpuri and Dwarka – New Delhi)
 • Mahashay Dharampal Vidhya Mandir (Subhash Nagar – New Delhi)
 • Mahashay Chuni Lal Saraswati Baal Mandir, Mata Leelawanti Vidhyalay (Hari Nagar – New Delhi)
 • Mahashay Dharampal Vidhya Mandir (Bedgi – Karnatka and Dhansa – Delhi)
 • Late. Shree Sanjeev Gulati Hospital and Research Centre (Rishikesh – UK)
 • Mata Leelawanti Shri Krishan Vaidik Kanya Vidhyalay (Khusipura – Mathura)
 • Mata Leelawanti Vaidik Sanskrit Learning Center (Udaipur – Rajasthan)
 • Mahashay Dharampal M.D.H Vaanprasthi Ashram (Paarli – Maharashtra)
 • Mahashay Dharampal M.D.H Dayanand Arya Vidya Niketan (Assam, M.P and Nagaland)
 • M.D.H Gaushala (Ajmer – Rajasthan and Gandhi Dhaam – Gujrat)
 • M.D.H Parisar Nirwan Neyas (Ajmer – Rajasthan)
 • Mahashay Dharampal Girls Hostel (Chotipura – U.P)
 • Mahashay Dharampal Public School, Mahashay Sanjeev Public School (Uttarkashi – UK)
 • Mahashay Dharampal  M.D.H Arogay Mandir (Faridabad  - Haryana)
 • Mahashay Dharampal M.D.H Ved Research Foundation (Kalikat – Keral)
 • Mahashay Chunilal Dharmarth Trust, Mahashay Dharampal Dharmarth Trust